Bản Danh Sách Của Schindler - Schindler's List

Schindler's List
Nội dung

Câu chuyện có thật về Oskar Schindler, một đảng viên Quốc xã, tay sát gái và kẻ trục lợi từ chiến tranh đã cứu hơn 1.000 người Do thái trong thảm họa Diệt chủng.

keyboard_arrow_up