Bên Kia Hàng Rào - Over the Hedge

Over the Hedge
Nội dung

Khi Verne và những người bạn trong rừng tỉnh dậy sau giấc ngủ đônghọ nhận ra mình có những người hàng xóm mới: con người và RJ, một con gấu trúc lạc quan,người đã chỉ cho họ cách lấy đồ ăn của những người hàng xóm.

keyboard_arrow_up