Nội dung

Khi Verne và những người bạn trong rừng tỉnh dậy sau giấc ngủ đônghọ nhận ra mình có những người hàng xóm mới: con người và RJ, một con gấu trúc lạc quan,người đã chỉ cho họ cách lấy đồ ăn của những người hàng xóm.

keyboard_arrow_up