Bệnh Dịch - Contagion

Contagion
Nội dung

Một bệnh dịch nguy hiểm bùng phát, và người ta phải tìm cách ngăn chặn.

Bộ phim sản xuất từ 2011, nhưng dường như đã tiên liệu được những gì cả thế giới đang phải chịu đựng chống chọi với virus COVID những ngày qua.

keyboard_arrow_up