Biến Mất Cùng Luồng Sáng

Gone With The Light
Nội dung

Một nhóm người biến mất một cách bí ẩn khi một luồng sáng đột ngột bao trùm lên thành phố, để những người ở lại phải làm sáng tỏ bí ẩn.

keyboard_arrow_up