Bình Minh Cuối Cùng

Last Sunrise
Nội dung

Một tương lai dựa vào năng lượng mặt trời đã rơi vào hỗn loạn sau khi mặt trời biến mất, buộc một nhà thiên văn học lánh đời và cô hàng xóm của anh phải rời khỏi thành phố để tìm kiếm hi vọng.

keyboard_arrow_up