Bumblebee - Bumblebee

Bumblebee
Nội dung

Một thiếu niên đang cố tìm lấy một vị trí trong xã hội, cô khám phá và sửa chữa cho một robot chịu nhiều vết thương chiến trận đóng giả làm một chiếc Volkswagen Beetle.

keyboard_arrow_up