Cảnh Sát Beverly Hills 3

Beverly Hills Cop III
Nội dung

Murphy tiếp tục vào vai cảnh sát Detroit Axel Foley, người một lần nữa quay trở lại Beverly Hills, California , để ngăn chặn một nhóm làm ăn phi pháp và cũng là những kẻ chịu trách nhiệm về cái chết của chỉ huy của anh.

keyboard_arrow_up