Cảnh Sát Tôm Hùm - Lobster Cop

Lobster Cop
Nội dung

Một nhóm cảnh sát Trung Quốc mở cửa hàng nằm vùng để điều tra bọn buôn lậu ma túy, nhưng họ lại phát hiện ra một âm mưu lớn hơn.

keyboard_arrow_up