Câu Chuyện Về Yonosuke - The Story Of Yonosuke

The Story Of Yonosuke
Nội dung

Một bộ phim về tuổi mới lớn mô tả những tương tác giữa một thiếu niên tốt bụng và các bạn của cậu, trong đan xen giữa hiện tại và quá khứ.

keyboard_arrow_up