Nội dung

Một bộ phim về tuổi mới lớn mô tả những tướng tác giữa một thiếu niên tốt bụng và các bạn của cậu, trong đan xen giữa hiện tại và quá khứ.

keyboard_arrow_up