Cây Cừu Scythia - The Scythian Lamb

The Scythian Lamb
Nội dung

Sáu người lạ chuyển đến một thành phố ven biển. Đó là một phần trong dự án tái hòa nhập cộng đồng cho các phạm nhân giết người của chính phủ. Nhưng mọi việc không diễn ra như kế hoạch.

keyboard_arrow_up