C.B. Strike 2

C.B. Strike S2
Nội dung

Strike và Robin điều tra vụ tống tiền một bộ trưởng chính phủ và vụ một đứa trẻ bị treo cổ.

keyboard_arrow_up