Chiến Quốc - The Warring States

The Warring States
Nội dung

Bộ phim lấy bối cảnh thời kỳ Chiến quốc, là bản anh hùng ca bi tráng về cuộc chiến giữa 2 nhà quân sự đại tài Tôn Tẫn (Tôn Hồng Lỗi) và Bàng Quyên (Ngô Trấn Vũ).

keyboard_arrow_up