Chộp Giật

Snatch Up
Nội dung

Trong bộ phim hài hành động của Hàn Quốc này, bảy người, bao gồm một cảnh sát, một kẻ sát nhân, một đám găng-xtơ và một người giao hàng đều cố lấy được một khẩu súng và chiếc túi golf đựng đầy tiền.

keyboard_arrow_up