Chốt Cuối Cùng - Last Hold

Last Hold
Nội dung

Sự cố xảy ra với đội leo núi trong nhà của một trường đại học hầu như chỉ toàn những người mới bắt đầu khi họ chuẩn bị cho cuộc thi đấu quan trọng sắp tới.

keyboard_arrow_up