Chút Dối Trá Tai Hại 2 - Big Little Lies S2

Big Little Lies S2
Nội dung

Nhóm bạn năm người phụ nữ ở khu dân cư Monterey cùng chia sẻ một bí mật đen tối, là hệ quả từ việc làm của họ trong phần phim trước.

keyboard_arrow_up