Nội dung

Đối diện với cuộc hôn nhân hoàng gia sẽ quyết định số phận của đất nước, công chúa và một thiên tài bói toán đã bí mật đi tìm kiếm vị phò mã thích hợp nhất.

keyboard_arrow_up