Cuộc Chiến Giữa Các Thế Giới (2005) - War Of The Worlds (2005)

War Of The Worlds (2005)
Nội dung

Tom Cruise tham gia bộ phim dựa trên tiểu thuyết kinh điển của H.G. Well khi người ngoài hành tinh xâm lăng Trái đất, do Steven Spielberg đạo diễn.

keyboard_arrow_up