Nội dung

Trong khi chia nhau thư viện nhạc chung sau quyết định chia tay, những ca khúc đã định hình mối quan hệ giữa Liam và Natalie lại bắt đầu kéo họ lại gần nhau.

keyboard_arrow_up