Cuộc Sống Lúc Về Già

Life In Overtime
Nội dung

Sau mấy chục năm cống hiến cho công việc, một nhân viên với sự nghiệp ứu tú ở ngân hàng đã đến tuổi nghỉ hưu và tìm một công việc thứ hai sau khi cơ hội đến.

keyboard_arrow_up