Cuộc Thanh Trừng Đầu Tiên - The First Purge

The First Purge
Nội dung

Để giảm bớt tỉ lệ tội phạm, nhóm các nhà Tân sáng lập nước Mỹ đã thử nghiệm một học thuyết tâm lí xã hội cho phép tự do xả cơn khát bạo lực tại một cộng đồng biệt lập.

keyboard_arrow_up