Đại Độ Hải - The Great Passage

The Great Passage
Nội dung

Giành chiến thắng trong giải thưởng điện ảnh Nhật Bản,bộ phim đã khắc họa chân thực...về cuộc đời một nhà biên soạn từ điển.

keyboard_arrow_up