Nội dung

Một giáo viên dạy nhảy truyền cảm hứng cho một nhóm học sinh cá biệt để khao khát những tầm cao cũng như học được bài học về niềm tự hào và danh dự.

keyboard_arrow_up