Đạn Lạc

Let The Bullets Fly
Nội dung

Hoàng Tứ Lang là trùm buôn thuốc phiện ở Nga Thành. Đồng thời thổ phỉ hoành hành cướp bóc. Nhưng mọi việc thay đổi kể từ khi huyện trưởng Mã Bang Đức về nhậm chức.

0 bình luận
Sắp xếp theo:

keyboard_arrow_up