Dây Chuyền Mặt Ngọc

The Jade Pendant
Nội dung

Câu chuyện về tình yêu, niềm tin mù quáng, đam mê, lương thực và hành trình tìm kiếm một tình yêu vĩnh hằng, chống lại vụ treo cổ lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ năm 1871 ở Khu người Hoa, Los Angeles.

keyboard_arrow_up