Nội dung

Quản lí ban đêm của viện bảo tàng và nhóm bạn anh hùng đến London để cứu lấy phép màu đã mang lại sự sống cho các vật trưng bày trong bảo tàng.

keyboard_arrow_up