Đối Mặt - Braven

Braven
Nội dung

Khi một thợ đốn củi khiêm nhường sống gần biên giới My/Canada bị những kẻ buôn ma túy nguy hiểm dồn dép, anh phải làm mọi thứ để bảo vệ gia đình.

keyboard_arrow_up