Dưới Sáu Tấc Đất 1 - Six Feet Under S1

Six Feet Under S1
Nội dung

Với gia đình Fisher, những người làm nghề mai táng, thế giới bên ngoài nhà tang lễ của họ nhiều thử thách và kém dễ đoán hơn nhiều so với cuộc sống trong gia đình. Bộ phim mang lại góc nhìn châm biếm về cuộc sống của một gia đình với nghề nghiệp đặc biệt và nhiều cá tính thú vị.

keyboard_arrow_up