Găng Xtơ Mỹ

American Gangster
Nội dung

Một trùm tội phạm đối đầu với viên cảnh sát khác người trong khi khám phá Giấc mơ Mỹ

keyboard_arrow_up