Hồ Sơ Bồ Nông

The Pelican Brief
Nội dung

Một sinh viên luật và một nhà báo hợp lực để lật tẩy một âm mưu sát nhân lan rộng tới tận các cấp cao nhất của chính phủ. Diễn viên chính Julia Roberts và Denzel Washington.

keyboard_arrow_up