Học Sinh A - Student A

Student A
Nội dung

Trong bộ phim tâm lý học đường của Hàn Quốc này, nữ sinh hướng nội Jang Mi-Rae dần dần tìm hiểu về thế giới và bắt đầu kết nối với những người khác.

keyboard_arrow_up