John Adams 1

John Adams S1
Nội dung

Bộ phim truyền hình về vị tổng thống thứ 2 của nước Mỹ: John Adams. Không chỉ là một luật sư tiếng tăm, một chính khách có uy tín, một nhà ngoại giao có tầm nhìn chiến lược, ông còn là nhà sử học và nhà lý luận chính trị đã viết ra Hiến pháp Massachusetts vào năm 1780. Hiến pháp này đóng góp một phần to lớn vào việc chấm dứt chế độ nô lệ ở Massachusetts.

keyboard_arrow_up