Jumanji: Chào Mừng Đến Rừng Già

Jumanji: Welcome to the Jungle
Nội dung

Bốn học sinh trung học tìm thấy một trò chơi và bị hút vào bối cảnh rừng già của trò chơi đó. Để trở về hiện thực, họ buộc phải sống sót vượt qua trò chơi, và khám phá những gì Alan Parrish bỏ lại 20 năm trước.

keyboard_arrow_up