Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét

Terminator 2: Judgment Day
Nội dung

Arnold Schwarzenegger quay lại quá khứ để bảo vệ người lãnh đạo tương lai của phe Kháng chiến trong Kẻ Huỷ DIệt 2: Ngày phán xét.

keyboard_arrow_up