Không Biết Sợ: Vua Thất Nghiệp - Afraid Of Nothing: The Jobless King

Afraid Of Nothing: The Jobless King
Nội dung

Mất việc vì từ chối một vụ hối lộ, Lo Ka Leung tham gia vào một nhóm ăn xin để kiếm sống qua ngày. Từ đó anh học được tất cả mánh lới làm ăn.

keyboard_arrow_up