Kỉ Băng Hà: Băng Tan - Ice Age: The Meltdown

Ice Age: The Meltdown
Nội dung

Khi sự nóng lên toàn cầu làm tan chảy môi trường sống băng giá của mình, những người hùng của Kỉ băng hà vượt qua cơn lũ và trở thành một gia đình.

keyboard_arrow_up