Nội dung

Một lập trình viên máy tính bình thường bỗng trở thành niềm hi vọng cuối cùng của nhân loại.

keyboard_arrow_up