Mặt Nạ Của Zorro - The Mask Of Zorro

The Mask Of Zorro
Nội dung

Sau 20 năm sống trong yên bình, hiệp sĩ Zoro phải đào tạo người kế thừa để cùng ngăn chặn một tên bạo chúa, cũng là kẻ thù cũ của ông.

keyboard_arrow_up