Mốc 22 - Mile 22

Mile 22
Nội dung

Một sĩ quan tình báo, dưới sự hỗ trợ của một nhóm chiến thuật tuyệt mật, tìm cách đưa một sĩ quan cảnh sát bí ẩn nắm trong tay thông tin nhạy cảm ra khỏi đất nước.

keyboard_arrow_up