Mưa Đen

Black Rain
Nội dung

Hai cảnh sát New York Micheal Douglas và Andy Garcia dấn thân vào quá sâu khi họ đảm nhiệm giải quyết băng nhóm Yakuza ở Nhật.

keyboard_arrow_up