Ngài Cáo Tuyệt Vời

Fantastic Mr. Fox
Nội dung

Nỗi thèm khát bắt trộm gà còn lưu lại từ kiếp trước tỏ ra quá khó kháng cự đối với một chú cáo bản tính khó dời.

keyboard_arrow_up