Người Dịch Chuyển - Jumper

Jumper
Nội dung

Một người có năng lực dịch chuyển tức thời vướng vào cuộc chiến giữa những người có năng lực giống mình và lực lượng muốn tiêu diệt họ.

keyboard_arrow_up