Người Thực Thi Công Lý Phần 2

The Equalizer 2
Nội dung

Denzel Washington trở lại với vai Robert McCall, người đem lại công lí cho những ai bị áp bức và bóc lột, nhưng lần này nó còn là chuyện cá nhân.

keyboard_arrow_up