Người Về Từ Cõi Chết

The Revenant
Nội dung

Dựa trên câu chuyện có thật về hành trình vượt hơn 300 dặm băng rừng vượt tuyết của chàng thợ săn Hugh Glass sau khi bị thương nặng và bị bỏ lại bởi chính những người cùng đoàn. Một bộ phim bạo liệt đầy gai góc về hành trình tìm về sự sống của con người để báo thù...

keyboard_arrow_up