Nội dung

Một bác sĩ đến thăm bệnh nhân mà không ngờ rằng câu chuyện của gia đình này sẽ bện xoắn vào đời anh theo một cách đầy kinh hãi.

keyboard_arrow_up