Nhạc Trưởng!

Maestro!
Nội dung

Một nhạc trưởng thần bí đột nhiên xuất hiện,chỉ cho một dàn nhạc từng giải thể... một thế giới âm nhạc hoàn toàn mới.

keyboard_arrow_up