Những Kẻ Đòi Nợ - Repo Men

Repo Men
Nội dung

Trong tương lai gần khi nội tạng nhân tạo có thể mua bằng thẻ tín dụng, một người phải vật lộn để trả tiền cho trái tim và phải chạy trốn trước khi nó bị lấy lại

keyboard_arrow_up