Những Mẩu Hài Kịch Về Quý Cô Da Màu 1 - A Black Lady Sketch Show S1

A Black Lady Sketch Show S1
Nội dung

Những mẩu hài kịch về quý cô da màu bao gồm các màn kịch ngắn được thực hiện bởi một nhóm diễn viên da màu nòng cốt cùng với các vị khách mời ngôi sao.

keyboard_arrow_up