Nội dung

Một kĩ sư và một nhà khoa học bị mắc kẹt ở Nam Cực, họ chỉ có thể dựa vào nhau. Họ đã phải lòng nhau trong lúc cố gắng thoát khỏi hoang mạc băng này.

keyboard_arrow_up