Nói Thật Hay Thử Thách - Truth or Dare

Truth or Dare
Nội dung

Trò chơi Nói thật hay thách đố vô hại giữa một nhóm bạn trở nên đầy chết chóc khi một ai đó - hay thứ gì đó - bắt đầu trừng phạt những ai nói dối hay từ chối các lời thách đố.

keyboard_arrow_up