Nội dung

Có động lực sau thành công ở kì bầu cử giữa nhiệm kì, Selina tiếp tục tìm phương cách để mở rộng tầm ảnh hưởng cảu bản thân, nhưng gặp phải không ít trở ngại.

keyboard_arrow_up